Adressetildeling
Concept

Identifier
https://psi.norge.no/los/ord/adressetildeling
Scheme

Labels

Preferred
en
 • Address allocation
nb
 • Adressetildeling
nn
 • Adressetildeling
Hidden
nb
 • Adressering
 • Gateadresse
 • Gatenavn
 • Husnummer
 • Vegnavn
 • Veinavn
nn
 • Adressering
 • Gateadresse
 • Gatenamn
 • Husnummer
 • Vegnamn
 • Vegnamn

Documentation

Note
nb
 • Kommunen tildeler eller endrer adresser. Eiere og andre som blir påvirket av avgjørelsen har rett til å uttale seg.
nn
 • Kommunen gir eller endrar adresser. Eigarar og andre som blir påverka av avgjerda har rett til å uttale seg.

Relations

Broader