Aksellastrestriksjoner
Concept

Identifier
https://psi.norge.no/los/ord/aksellastrestriksjoner
Scheme

Labels

Preferred
en
 • Axle load restrictions
nb
 • Aksellastrestriksjoner
nn
 • Aksellastrestriksjonar
Hidden
nb
 • Telerestriksjoner
   nn
   • Telerestriksjonar

     Documentation

     Note
     nb
     • Innskrenking av hvor tunge kjøretøy som kan kjøre på en veg. Akseltrykket må vere under en viss grense.
     nn
     • Innskrenking av kor tunge køyretøy som kan køyre på ein veg. Akseltrykket må vere under ei viss grense.

     Relations

     Broader