Aktiviteter og livsmestring for rusavhengige
Concept

Identifier
https://psi.norge.no/los/ord/aktiviteter-og-livsmestring-for-rusavhengige
Scheme

Labels

Preferred
en
  • Activities and aid for adiction problems
nb
  • Aktiviteter og livsmestring for rusavhengige
nn
  • Aktivitetar og livsmeistring for rusavhengige

Documentation

Note
nb
  • Aktiviteter og ressurser som blir tilbudt rusavhengige, som arbeidstrening, helsesamtaler, fritidsaktiviteter, osv.
nn
  • Aktivitetar og ressursar som blir tilbydd rusavhengige, som arbeidstrening, helsesamtalar, fritidsaktivitetar, osv.

Relations

Broader