Allemannsrett
Concept

Identifier
https://psi.norge.no/los/ord/allemannsrett
Scheme

Labels

Preferred
en
 • Right of access
nb
 • Allemannsrett
nn
 • Allemannsrett
Hidden
nb
 • Ferdselsregler
 • Fri ferdsel
  nn
  • Ferdselsreglar
  • Fri ferdsel

   Documentation

   Note
   nb
   • **
   nn
   • Ein av dei viktigaste føresetnadene for utøving av friluftsliv. Allemannsretten gjeld i utmark. Alllemannsretten er ein opphalds- og ferdselsrett, men gjev også rett til å hauste t.d. bær, sopp og blomster.

   Relations

   Broader