Arbeidsavklaringspenger
Concept

Identifier
https://psi.norge.no/los/ord/arbeidsavklaringspenger
Scheme

Labels

Preferred
en
 • Work assessment allowance
nb
 • Arbeidsavklaringspenger
nn
 • Arbeidsavklaringspengar
Hidden
nb
 • Attføringspenger
 • Attføringsstønad
 • Attføringsytelser
 • Tidsbegrenset uførestønad
 • Uføregrad
 • Uføretrygd
nn
 • Attføringspengar
 • Attføringsstønad
 • Attføringsytingar
 • Tidsavgrensa uførestønad
 • Uføregrad
 • Uføretrygd

Documentation

Note
nb
 • Økonomisk støtte som skal sikre inntekt til livsopphold til personer som har fått inntektsevnen langvarig nedsett pga. sykdom, skade eller lyte.
nn
 • Økonomisk yting som skal sikre inntekt til livsopphald til personar som har fått inntektsevna langvarig nedsett pga. sjukdom, skade eller lyte.

Relations

Related
Broader