Arbeidsavtale
Concept

Identifier
https://psi.norge.no/los/ord/arbeidsavtale
Scheme

Labels

Preferred
en
 • Work contracts
nb
 • Arbeidsavtale
nn
 • Arbeidsavtale
Hidden
nb
 • Ansettelsesforhold
 • Ansettelseskontrakt
 • Arbeidskontrakt
nn
 • Arbeidskontrakt
 • Tilsetjingsforhold
 • Tilsetjingskontrakt

Documentation

Note
nb
 • Avtale som omtaler rettene og pliktene til arbeidsgiver og arbeidstaker.
nn
 • Avtale som omtalar rettane og pliktene til arbeidsgjevar og arbeidstakar.

Relations

Related
Broader