Arbeidsgiver
Concept

Identifier
https://psi.norge.no/los/ord/arbeidsgiver
Scheme

Labels

Preferred
en
 • Employers
nb
 • Arbeidsgiver
nn
 • Arbeidsgjevar
Hidden
nb
 • Aa-melding
 • Aa-registeret
 • Arbeidsgivarkontroll
 • Arbeidsgiveransvar
 • Arbeidsgiverkontroll
 • Arbeidsgjevaransvar
 • Lønns- og trekkoppgave
 • Tiltaksarrangør
nn
 • Aa-melding
 • Aa-registeret
 • Arbeidsgivaransvar
 • Arbeidsgivarkontroll
 • Arbeidsgjevaransvar
 • Arbeidsgjevarkontroll
 • Lønns- og trekkoppgåve
 • Tiltaksarrangør

Documentation

Note
nb
 • Enhver som har ansatt arbeidstaker for å utføre arbeid i sin tjeneste.
nn
 • Alle som har tilsett arbeidstakarar for å utføre arbeid i si teneste.

Relations

Related
Broader