Arbeidsmiljø
Concept

Identifier
https://psi.norge.no/los/ord/arbeidsmiljo
Scheme

Labels

Preferred
en
 • Work environment
nb
 • Arbeidsmiljø
nn
 • Arbeidsmiljø
Hidden
nb
 • AMU
 • Arbeid av barn og ungdom
 • Arbeidsmiljøutvalg
 • Arbeidstilsynet
 • BHT
 • Bedriftshelsetjeneste
 • Gravide arbeidstakere
 • HMS
 • Helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid
 • Helse-, miljø- og tryggleiksarbeid
 • Midlertidig arbeidsplass
 • Omplassering
 • Skiftende arbeidsplass
 • Unge arbeidstakere
 • Verneombud
nn
 • AMU
 • Arbeid av barn og ungdom
 • Arbeidsmiljøutval
 • Arbeidstilsynet
 • BHT
 • Bedriftshelseteneste
 • Gravide arbeidstakarar
 • HMT
 • Helse-, miljø- og sikkerheitsarbeid
 • Helse-, miljø- og tryggleiksarbeid
 • Mellombels arbeidsplass
 • Omplassering
 • Skiftande arbeidsplass
 • Unge arbeidstakarar
 • Verneombod

Documentation

Note
nb
 • Forholdene for arbeidstakerne på en arbeidsplass, særlig de fysiske, vernetekniske, yrkeshygieniske og velferdsmessige forholdene.
nn
 • Forholda for arbeidstakarane på ein arbeidsplass, særleg dei fysiske, vernetekniske, yrkeshygieniske og velferdsmessige forholda.

Relations

Related
Broader