Barnebidrag
Concept

Identifier
https://psi.norge.no/los/ord/barnebidrag
Scheme

Labels

Preferred
en
  • Child support
nb
  • Barnebidrag
nn
  • Barnebidrag

Documentation

Note
nb
  • Barnebidrag er et bidrag fra en forelder til en annen til forsørgelse av felles barn som ikke bor sammen med begge foreldrene. Det kan også omfatte bidragsforskudd og ektefellebidrag.
nn
  • Barnebidrag er eit bidrag frå ein forelder til ein annan til forsørging av felles barn som ikkje bur saman med begge foreldrene. Det kan også omfatte bidragsforskudd og ektefellebidrag.

Relations

Related
Broader