Barnehage - innhold og kvalitet
Concept

Identifier
https://psi.norge.no/los/ord/barnehage-innhold-og-kvalitet
Scheme

Labels

Preferred
en
  • Kindergarten - content and quality
nb
  • Barnehage - innhold og kvalitet
nn
  • Barnehage - innhald og kvalitet

Documentation

Note
nb
  • Barnehagen skal ivareta barnas behov for omsorg og lek og fremme læring og danning som grunnlag for allsidig utvikling.
nn
  • Barnehagen skal vareta behovet til barna for omsorg og leik og fremje læring og danning som grunnlag for allsidig utvikling.

Relations

Broader