Barnehageplass
Concept

Identifier
https://psi.norge.no/los/ord/barnehageplass
Scheme

Labels

Preferred
en
 • Kindergarten place
nb
 • Barnehageplass
nn
 • Barnehageplass
Hidden
nb
 • Barnehagedekning
 • Familiebarnehage
 • Foreldrebetaling
 • Friplass
 • Søskenmoderasjon
nn
 • Barnehagedekning
 • Familiebarnehage
 • Foreldrebetaling
 • Friplass
 • Syskenmoderasjon

Documentation

Note
nb
 • Barnehagen er en pedagogisk tilrettelagt virksomhet for barn under opplæringspliktig alder. Felles søknadsskjema for kommunale og private barnehager.
nn
 • Barnehagen er ei pedagogisk tilrettelagt verksemd for barn under opplæringspliktig alder. Felles søknadsskjema for kommunale og private barnehagar.

Relations

Related
Broader