Barnepensjon
Concept

Identifier
https://psi.norge.no/los/ord/barnepensjon
Scheme

Labels

Preferred
en
  • Childrens pension
nb
  • Barnepensjon
nn
  • Barnepensjon

Documentation

Note
nb
  • En ytelse til barn som har mistet en eller begge foreldrene. Pensjonen skal sikre barnet inntekt til livsopphold.
nn
  • En yting til barn som har mista ein eller begge foreldra. Pensjonen skal sikre barnet inntekt til livsopphald.

Relations

Related
Broader