Barnetrygd
Concept

Identifier
https://psi.norge.no/los/ord/barnetrygd
Scheme

Labels

Preferred
en
  • Child allowance
nb
  • Barnetrygd
nn
  • Barnetrygd

Documentation

Note
nb
  • Barnetrygd skal bidra til å dekke utgifter til forsørgelse av barn
nn
  • Barnetrygd skal bidra til å dekke utgifter til forsørgelse av barn

Relations

Related
Broader