Barnevern
Concept

Identifier
https://psi.norge.no/los/ord/barnevern
Scheme

Labels

Preferred
en
 • Child protection
nb
 • Barnevern
nn
 • Barnevern
Hidden
nb
 • Bekymringsmelding
 • Hjelpetiltak
 • Omsorgsovertagelse
 • Omsorgsovertakelse
 • Omsorgstiltak
 • Plasseringstiltak
nn
 • Bekymringsmelding
 • Hjelpetiltak
 • Omsorgsovertaking
 • Omsorgsovertaking
 • Omsorgstiltak
 • Plasseringstiltak

Documentation

Note
nb
 • Hjelp og støtte til barn, unge og familier i vanskelige situasjoner.
nn
 • Hjelp og støtte til barn, unge og familiar i vanskelege situasjonar.

Relations

Broader