Besøkshjem
Concept

Identifier
https://psi.norge.no/los/ord/besokshjem
Scheme

Labels

Preferred
en
 • Temporary home
nb
 • Besøkshjem
nn
 • Besøksheim
Hidden
nb
 • Besøksfamilie
   nn
   • Besøksfamilie

     Documentation

     Note
     nb
     • Hjelpetiltak for å bedre foreldrenes omsorg for barna sine, for å hindre adferdsproblemer hos et barn eller hindre problem i nettverket til barnet eller familien. Besøkshjemmet må godkjennes av barnevertjenesten.
     nn
     • Hjelpetiltak for å betre foreldras omsorg for barna sine, for å hindre åtferdsproblem hos eit barn eller hindra problem i nettverket til barnet eller familien. Besøksheimen må godkjennast av barnevertenesta.

     Relations

     Related
     Broader