Bofellesskap
Concept

Identifier
https://psi.norge.no/los/ord/bofellesskap
Scheme

Labels

Preferred
en
  • Shared housing
nb
  • Bofellesskap
nn
  • Bufellesskap

Documentation

Note
nb
  • Kommunalt botilbud til psykisk utviklingshemmede, eldre, personer med funksjonsnedsettelser eller enslige mindreårige asylsøkere.
nn
  • Kommunalt butilbod til psykisk utviklingshemma, eldre, personar med funksjonsnedsetting eller einslege mindreårige asylsøkjarar.

Relations

Related
Broader