Bominformasjon
Concept

Identifier
https://psi.norge.no/los/ord/bominformasjon
Scheme

Labels

Preferred
en
 • Toll information
nb
 • Bominformasjon
nn
 • Bominformasjon
Hidden
nb
 • Autopass
 • Bompenger
 • Bomstasjon
 • Trafikantbetaling
 • Veiprisning
nn
 • Autopass
 • Bompeng
 • Bomstasjon
 • Trafikantbetaling
 • Vegprising

Documentation

Note
nb
 • Bompengefinansiering er en finansieringsmodell for veiprosjekter der en veistrekning bygges, eller utbedres, ved at brukerne av veien betaler en avgift hver gang de passerer et betalingspunkt.
nn
 • Bompengefinansiering er ein finansieringsmodell for vegprosjekt der ei vegstrekning blir bygd, eller utbetra, ved at brukarane av vegen betaler ei avgift kvar gong dei passerer eit betalingspunkt.

Relations

Broader