Bostøtte
Concept

Identifier
https://psi.norge.no/los/ord/bostotte
Scheme

Labels

Preferred
en
 • Housing allowance
nb
 • Bostøtte
nn
 • Bustønad
Hidden
nb
 • Boligtilskudd
   nn
   • Bustadtilskot

     Documentation

     Note
     nb
     • Bostøtte er en hjelp for personer som har lave inntekter og høye boutgifter. Husbanken og kommunen samarbeider om bostøtteordningen. Det er kommunen som behandler søknaden.
     nn
     • Bustønad er ei hjelp for personar som har låge inntekter og høge buutgifter. Husbanken og kommunen samarbeider om bustønadsordninga. Det er kommunen som behandlar søknaden.

     Relations

     Related
     Broader