Bruksenhetsnummer
Concept

Identifier
https://psi.norge.no/los/ord/bruksenhetsnummer
Scheme

Labels

Preferred
en
 • Dwelling number
nb
 • Bruksenhetsnummer
nn
 • Brukseiningsnummer
Hidden
nb
 • Adresse
 • Bolignummer
 • Boligregister
nn
 • Adresse
 • Bustadnummer
 • Bustadregister

Documentation

Note
nb
 • Bruksenhetsnummeret består av en bokstav og fire siffer som entydig identifiserer den enkelte bruksenhet (f.eks. leilighet) innenfor en adresserbar bygning eller bygningsdel. Alle leiligheter skal ha sin egen adresse, på lik linje med eneboliger.
nn
 • **

Relations

Broader