Dagpenger
Concept

Identifier
https://psi.norge.no/los/ord/dagpenger
Scheme

Labels

Preferred
en
 • Unemployment benefit
nb
 • Dagpenger
nn
 • Dagpengar
Hidden
nb
 • Arbeidsledighetstrygd
 • Arbeidsløshetstrygd
  nn
  • Arbeidsløysetrygd
  • Arbeidsløysetrygd

   Documentation

   Note
   nb
   • **
   nn
   • Ei yting til arbeidslause eller permitterte.Ytinga er ei delvis erstatning for tapt arbeidsinntekt. Medrekna skjema om stadfesting av sluttårsak, søknad om godkjenning av utdanning med rett til dagpengar m.m.

   Relations

   Related
   Broader