Dagtilbud
Concept

Identifier
https://psi.norge.no/los/ord/dagtilbud
Scheme

Labels

Preferred
en
 • Daytime activities
nb
 • Dagtilbud
nn
 • Dagtilbod
Hidden
nb
 • Dagopphold
 • Dagsenter
  nn
  • Dagopphald
  • Dagsenter

   Documentation

   Note
   nb
   • Et tilbud til hjemmeboende eldre, funksjonshemmede m.fl. Dagsenterne skal gi deltakelse i sosialt fellesskap, hindre isolasjon og gi anledning til økt mestring og utvikling av funksjonsnivå.
   nn
   • Eit tilbod til heimebuande eldre, funksjonshemma m.fl. Dagsentera skal gje deltaking i sosialt fellesskap, hindre isolasjon og gje høve til auka meistring og utvikling av funksjonsnivå.

   Relations

   Related
   Broader