Dokumentavgift
Concept

Identifier
https://psi.norge.no/los/ord/dokumentavgift
Scheme

Labels

Preferred
en
  • Stamp duty
nb
  • Dokumentavgift
nn
  • Dokumentavgift

Documentation

Note
nb
  • Dokumentavgift er en særavgift som skal betales ved tinglysing av et dokument som overfører fast eiendom. Avgiften er på 2,5 % av markedsverdien på eiendommen på tinglysingstidspunktet. I enkelte tilfeller slipper du å betale dokumentavgift, f.eks. ved overføring av fast eiendom mellom ektefeller.
nn
  • Dokumentavgift er ei særavgift som skal betalast ved tinglysing av eit dokument som overfører fast eigedom. Avgifta er på 2,5 % av marknadsverdien på eigedommen på tinglysingstidspunktet. I enkelte tilfelle slepp du å betale dokumentavgift, f.eks. ved overføring av fast eigedom mellom ektefeller.

Relations

Related
Broader