Dom
Concept

Identifier
https://psi.norge.no/los/ord/dom
Scheme

Labels

Preferred
en
 • Criminal sentence
nb
 • Dom
nn
 • Dom
Hidden
nb
 • Anke
 • Ankeerklæring
 • Benådning
 • Betinget dom
 • Frifinnelse
 • Påanking
 • Ubetinget dom
nn
 • Anke
 • Ankeerklæring
 • Frifinning
 • Nåde
 • Påanking
 • Vilkårsdom
 • Vilkårslaus dom

Documentation

Note
nb
 • **
nn
 • Ei rettsavgjerd som avsluttar saka. I ei sivil sak vert kravet som er sett fram avgjort. I ei straffesak blir det avgjort om tiltalte er skuldig i ei straffbar handling og kva straff han i tilfelle skal ha.

Relations

Broader