Egenbetaling
Concept

Identifier
https://psi.norge.no/los/ord/egenbetaling
Scheme

Labels

Preferred
en
 • User fees
nb
 • Egenbetaling
nn
 • Eigenbetaling
Hidden
nb
 • Betalingsfritak
 • Betalingsreduksjon
  nn
  • Betalingsfritak
  • Betalingsreduksjon

   Documentation

   Note
   nb
   • Den delen av en omsorgstjeneste man må betale selv. Til dette hører egenbetaling for t.d. hjemmehjelp og trygghetsalarm. Ikke medregnet foreldrebetaling i barnehage, skolefritidsordning eller kulturskole.
   nn
   • Den delen av ei omsorgsteneste ein må betale sjølv. Til dette høyrer eigenbetaling for t.d. heimehjelp og tryggleiksalarm. Ikkje medrekna foreldrebetaling i barnehage, skulefritidsordning eller kulturskule.

   Relations

   Broader