Elevrettigheter
Concept

Identifier
https://psi.norge.no/los/ord/elevrettigheter
Scheme

Labels

Preferred
en
  • Pupil rights
nb
  • Elevrettigheter
nn
  • Elevrettar

Documentation

Note
nb
  • Elevrettigheter er betegnelsen for de rettighetene som ligger i opplæringslova, forvaltningsloven, offentleglova, personopplysningsloven og forskrift om miljørettet helsevern. Det er kommunen og fylkeskommunen som er ansvarlige for elevenes rettigheter.
nn
  • Elevrettar er nemninga for dei rettane som ligg i opplæringslova, forvaltingslova, offentleglova, personopplysingslova og forskrift om miljøretta helsevern. Det er kommunen og fylkeskommunen som er ansvarlege for elevane sine rettar.

Relations

Broader