Energibruk
Concept

Identifier
https://psi.norge.no/los/ord/energibruk
Scheme

Labels

Preferred
en
 • Energy consumption
nb
 • Energibruk
nn
 • Energibruk
Hidden
nb
 • ENØK-tiltak
 • Effektiv energibruk
 • Energiforbruk
 • Energisparing
 • Energiøkonomisering
 • Oljefyr
 • Pellets
 • Varmepumpe
 • Vedovn
nn
 • ENØK-tiltak
 • Effektiv energibruk
 • Energiforbruk
 • Energisparing
 • Energiøkonomisering
 • Oljefyr
 • Pellets
 • Varmepumpe
 • Vedomn

Documentation

Note
nb
 • Ulike måter å redusere bruken av energi. For eksempel energisparingstiltak og tilskudd.
nn
 • Ulike måtar å redusere bruken av energi. Medrekna energisparingstiltak og tilskot.

Relations

Broader