Farskapserklæring
Concept

Identifier
https://psi.norge.no/los/ord/farskapserklaring
Scheme

Labels

Preferred
en
  • Paternity declaration
nb
  • Farskapserklæring
nn
  • Farskapserklæring

Documentation

Note
nb
  • Farskap til et barn kan fastsettes enten automatisk for barn født i ekteskap, ved erklæring eller ved dom. Far kan erklære farskap både før fødselen, i forbindelse med fødselen og etter fødselen.
nn
  • Farskap til eit barn kan fastsetjast enten automatisk for barn født i ekteskap, ved erklæring eller ved dom. Far kan erklære farskap både før fødselen, i forbindelse med fødselen og etter fødselen.

Relations

Related
Broader