Førerkort
Concept

Identifier
https://psi.norge.no/los/ord/forerkort
Scheme

Labels

Preferred
en
 • Driving licence
nb
 • Førerkort
nn
 • Førarkort
Hidden
nb
 • Beltebil
 • Bil
 • Biltilsynet
 • Buss
 • Føreropplæring
 • Førerprøve
 • Lastebil
 • Midlertidig kjøretillatelse
 • Minibuss
 • Mopedførerbevis
 • Mopedførerkort
 • Motorsykkel
 • Personbil
 • Prikkbelastning
 • Sertifikat
 • Terrengkjøretøy
 • Trafikkstasjon
 • Traktor
nn
 • Beltebil
 • Bil
 • Biltilsynet
 • Buss
 • Føraropplæring
 • Førarprøve
 • Lastebil
 • Mellombels køyreløyve
 • Minibuss
 • Mopedførarbevis
 • Mopedførarkort
 • Motorsykkel
 • Personbil
 • Prikkbelastning
 • Sertifikat
 • Terrengkøyretøy
 • Trafikkstasjon
 • Traktor

Documentation

Note
nb
 • Løyve til å føre motorkjøretøy. Til dette hører føreropplæring og førerprøve til alle førerkortklasser.
nn
 • Løyve til å føra motorkøyretøy. Til dette høyrer føraropplæring og førarprøve til alle førarkortklassar.

Relations

Broader