Forurenset grunn
Concept

Identifier
https://psi.norge.no/los/ord/forurenset-grunn
Scheme

Labels

Preferred
en
 • Polluted ground
nb
 • Forurenset grunn
nn
 • Forureina grunn
Hidden
nb
 • Deponi
 • Forurensing
 • Grunnforurensing
 • Grunnforurensning
 • Jordforurensing
 • Jordforurensning
 • Miljøvern
nn
 • Deponi
 • Forureining
 • Grunnforureining
 • Grunnforureining
 • Jordforureining
 • Jordureining
 • Jordureining
 • Miljøvern

Documentation

Note
nb
 • Den som skal bygge eller grave på en eiendom der det kan være forurenset grunn, har plikt til å sjekke omfanget av en eventuell forurensning. Kun fageksperter kan brukes til å foreta undersøkelsen. Der det finnes slik forurensning, skal det lages en egen tiltaksplan for hvordan grunnen skal sikres.
nn
 • Den som skal byggje eller grave på ein eigedom der det kan vere forureina grunn, har plikt til å sjekke omfanget av ei eventuell forureining. Berre fagekspertar kan brukast til å gjennomføre undersøkinga. Der det finst slik forureining, skal det lagast ein eigen tiltaksplan for korleis grunnen skal sikrast.

Relations

Broader