Fredet eiendom
Concept

Identifier
https://psi.norge.no/los/ord/fredet-eiendom
Scheme

Labels

Preferred
en
  • Culturally protected property
nb
  • Fredet eiendom
nn
  • Freda eigedom

Documentation

Note
nb
  • Kommunen kan beslutte at visse bygninger er bevaringsverdige, uten at de er blitt fredet av riksantikvaren. Selv om beslutningen ikke gir formelt vern, vil det ha betydning for bygge- og rivesaker.
nn
  • Kommunen kan avgjere at visse bygningar er bevaringsverdige, utan at dei er blitt freda av riksantikvaren. Sjølv om avgjerda ikkje gir formelt vern, vil det ha aktualitet for byggje- og rivesaker.

Relations

Broader