Frikort for helsetjenester
Concept

Identifier
https://psi.norge.no/los/ord/frikort-for-helsetjenester
Scheme

Labels

Preferred
en
 • Fee exemption card for health services
nb
 • Frikort for helsetjenester
nn
 • Frikort for helsetenester
Hidden
nb
 • Egenandel
 • Egenandelstak
 • Frikort
nn
 • Eigendel
 • Eigendelstak
 • Frikort

Documentation

Note
nb
 • Den delen av en helsetjeneste man må betale selv. Summen blir fastsatt av Stortinget hvert år.
nn
 • Den delen av ei helseteneste ein må betale sjølv. Summen blir fastsett av Stortinget kvart år.

Relations

Related
Broader