Frivilligsentral
Concept

Identifier
https://psi.norge.no/los/ord/frivilligsentral
Scheme

Labels

Preferred
en
 • Volunteer centre
nb
 • Frivilligsentral
nn
 • Frivilligsentral
Hidden
nb
 • Frivillighetssentral
   nn
   • Frivilligheitssentral

     Documentation

     Note
     nb
     • Frivillighetssentraler er en møteplass som formidler kontakt mellom mennesker i lokalmiljøet. Målet er å samordne den frivillige innsatsen som privatpersoner og organisasjoner i kommunen utfører, og dermed fremme og styrke det frivillige arbeidet.
     nn
     • Frivillighetssentralar er en møteplass som formidlar kontakt mellom menneske i lokalmiljøet. Målet er å samordne den frivillige innsatsen som privatpersonar og organisasjonar i kommunen utfører, og dermed fremje og styrke det frivillige arbeidet.

     Relations

     Related
     Broader