Fysioterapi
Concept

Identifier
https://psi.norge.no/los/ord/fysioterapi
Scheme

Labels

Preferred
en
 • Physiotherapy
nb
 • Fysioterapi
nn
 • Fysioterapi
Hidden
nb
 • Fysioterapeut
 • Manuellterapeut
 • Manuellterapi
nn
 • Fysioterapeut
 • Manuellterapeut
 • Manuellterapi

Documentation

Note
nb
 • En del av helsetilbudet til kommunen. Bli gitt i forbindelse med forebyggende helsearbeid og ved behandling av sjukdom eller skade. Medregnet manuell terapi.
nn
 • Ein del av helsetilbodet til kommunen. Blir gjeve i samband med førebyggjande helsearbeid og ved behandling av sjukdom eller skade. Medrekna manuell terapi.

Relations

Related
Broader