Gjenlevendepensjon
Concept

Identifier
https://psi.norge.no/los/ord/gjenlevendepensjon
Scheme

Labels

Preferred
en
 • Surivors pension
nb
 • Gjenlevendepensjon
nn
 • Attlevandepensjon
Hidden
nb
 • Ektefellepensjon
 • Etterlattepensjon
  nn
  • Ektefellepensjon
  • Gjenlevandepensjon

   Documentation

   Note
   nb
   • Pensjon/overgangsstønad til igjenlevende ektefelle, registrert partner eller samboer ved dødsfall.
   nn
   • Pensjon/overgangsstønad til attlevande ektefelle, registrert partnar eller sambuar ved dødsfall.

   Relations

   Related
   Broader