Godstransport
Concept

Identifier
https://psi.norge.no/los/ord/godstransport
Scheme

Labels

Preferred
en
 • Freight transport
nb
 • Godstransport
nn
 • Godstransport
Hidden
nb
 • Enkeltturtillatelse
 • Fellesskapstillatelse
 • Frakt og logistikk
 • Godsløyve
 • Spesialtransport
 • Transportbevilling
 • Transportløyve
 • Tungtransport
 • Vegliste
nn
 • Einskildturløyve
 • Fellesskapsløyve
 • Frakt og logistikk
 • Godsløyve
 • Spesialtransport
 • Transportbevilling
 • Transportløyve
 • Tungtransport
 • Vegliste

Documentation

Note
nb
 • Alle som skal drive godstransport med motorvogn over 3500 kg, må ha løyve. Fylkeskommunene har det administrative ansvaret for løyveordningene. Privatpersoner eller t.d. et idrettslag kan i enkelttilfeller gjennomføre transportoppdrag uten løyve.
nn
 • Alle som skal drive godstransport med motorvogn over 3500 kg, må ha løyve. Fylkeskommunane har det administrative ansvaret for løyveordningane. Privatpersonar eller t.d. eit idrettslag kan i einskildshøve gjennomføre transportoppdrag utan løyve.

Relations

Broader