Gravemelding
Concept

Identifier
https://psi.norge.no/los/ord/gravemelding
Scheme

Labels

Preferred
en
 • Excavation notification
nb
 • Gravemelding
nn
 • Gravemelding
Hidden
nb
 • Gravetillatelse
 • Terrenginngrep
  nn
  • Graveløyve
  • Terrenginngrep

   Documentation

   Note
   nb
   • Kommunen gir tillatelse til å grave i kommunale veier, parkområder og friområder.
   nn
   • Kommunen gir løyve til å grave i kommunale vegar, parkområde og friområde.

   Relations

   Broader