Gravferd
Concept

Identifier
https://psi.norge.no/los/ord/gravferd
Scheme

Labels

Preferred
en
 • Funerals
nb
 • Gravferd
nn
 • Gravferd
Hidden
nb
 • Askespredning
 • Begravelse
 • Bisettelse
 • Bisetting
 • Gravferdsstønad
 • Gravferdsstøtte
 • Gravlegging
 • Kremasjon
 • Kremering
nn
 • Begravelse
 • Bisetjing
 • Bisetting
 • Gravferdsstønad
 • Gravferdsstøtte
 • Gravlegging
 • Kremasjon
 • Kremering
 • Oskespreiing

Documentation

Note
nb
 • Som regel er det de nærmeste etterlatte som har ansvaret for gravferden. Ved uenighet om hvem som skal sørge for gravferden, treffer kommunen avgjørelse. Dersom ingen sørger for gravferden, skal den besørges av kommunen der avdøde hadde sin bopel.
nn
 • Som regel er det dei nærmaste attlevande som har ansvaret for gravferda. Ved usemje om kven som skal sørgje for gravferda, treffer kommunen avgjerd. Dersom ingen sørgjer for gravferda, skal den sørgjast for av kommunen der avdøde hadde bustaden sin.

Relations

Related
Broader