Gravplass
Concept

Identifier
https://psi.norge.no/los/ord/gravplass
Scheme

Labels

Preferred
en
 • Cemetary
nb
 • Gravplass
nn
 • Gravplass
Hidden
nb
 • Festegrav
 • Festet grav
 • Frigrav
 • Gravlund
 • Gravsted
 • Kirkegård
 • Kistegrav
 • Minnelund
 • Urnegrav
 • Urnelund
nn
 • Festa grav
 • Festegrav
 • Frigrav
 • Gravlund
 • Gravsted
 • Kistegrav
 • Kyrkjegard
 • Minnelund
 • Urnegrav
 • Urnelund

Documentation

Note
nb
 • Alle som har bopel i kommunen, har rett til fri gravplass i kommunen. Kirkelig fellesråd kan gi tillatelse til at også personer uten bopel i kommunen kan få gravplass.
nn
 • Alle som har bustad i kommunen, har rett til fri gravplass i kommunen. Kyrkjeleg fellesråd kan gi løyve til at også personar utan bustad i kommunen kan få gravplass.

Relations

Related
Broader