Heftelser på eiendom
Concept

Identifier
https://psi.norge.no/los/ord/heftelser-pa-eiendom
Scheme

Labels

Preferred
en
  • Legal claims on property
nb
  • Heftelser på eiendom
nn
  • Hefte på eigedom

Documentation

Note
nb
  • Heftelser på en eiendom er en rettighet som begrenser grunneiers bruk av eiendommen. Boplikt, kulturminnevern eller reguleringsplaner er eksempler på typer heftelser.
nn
  • Hefte på ein eigedom er ein rett som avgrensar bruken til grunneigaren av eigedomen. Buplikt, kulturminnevern eller reguleringsplaner er døme på typar heftelser.

Relations

Broader