Helsestasjon for ungdom
Concept

Identifier
https://psi.norge.no/los/ord/helsestasjon-for-ungdom
Scheme

Labels

Preferred
en
  • Health station for youth
nb
  • Helsestasjon for ungdom
nn
  • Helsestasjon for ungdom

Documentation

Note
nb
  • Unge under 20 år kan få råd og veiledning om blant annet rus, seksualitet, kjønnssykdommer, psykiske problemer og kosthold.
nn
  • Unge under 20 år kan få råd og rettleiing om blant anna rus, seksualitet, kjønnssjukdomar, psykiske problem og kosthald.

Relations

Broader