Hjemmehjelp
Concept

Identifier
https://psi.norge.no/los/ord/hjemmehjelp
Scheme

Labels

Preferred
en
 • Home help
nb
 • Hjemmehjelp
nn
 • Heimehjelp
Hidden
nb
 • Praktisk bistand i hjemmet
 • Rengjøringshjelp
  nn
  • Praktisk bistand i heimen
  • Reingjeringshjelp

   Documentation

   Note
   nb
   • Tilbud om praktisk hjelp i hjemmet for personer som på grunn av sykdom, funksjonshemming, rusmiddelmisbruk, alder aller andre årsaker trenger hjelp til daglige gjøremål.
   nn
   • Tilbod om praktisk hjelp i heimen for personar som på grunn av sjukdom, funksjonshemming, rusmiddelmisbruk, alder aller andre årsaker treng hjelp til daglege gjeremål.

   Relations

   Broader