Hjemmesykepleie
Concept

Identifier
https://psi.norge.no/los/ord/hjemmesykepleie
Scheme

Labels

Preferred
en
 • Home nurse
nb
 • Hjemmesykepleie
nn
 • Heimesjukepleie
Hidden
nb
 • Livshjelp
 • Psykiatrisk hjemmesykepleie
 • Terminal pleie
nn
 • Livshjelp
 • Psykiatrisk heimesjukepleie
 • Terminal pleie

Documentation

Note
nb
 • Sykepleie for hjemmeboende pasienter. Tjenesten kan omfatte sårbehandling, pleie, medikamenthandtering osv. for eldre, syke, funksjonshemma osv. Arbeidet blir utført av sykepleiere eller andre helsearbeidere. Tjenesten er gratis.
nn
 • Sjukepleie for heimebuande pasientar. Tenesta kan omfatte sårbehandling, pleie, medikamenthandtering osv. for eldre, sjuke, funksjonshemma osb. Arbeidet vert utført av sjukepleiarar eller andre helsearbeidarar. Tenesta er gratis.

Relations

Related
Broader