Inkluderende arbeidsliv
Concept

Identifier
https://psi.norge.no/los/ord/inkluderende-arbeidsliv
Scheme

Labels

Preferred
en
 • Inclusive employment
nb
 • Inkluderende arbeidsliv
nn
 • Inkluderande arbeidsliv
Hidden
nb
 • IA-avtale
 • IA-bedrift
 • Tilretteleggingstilskudd
nn
 • IA-avtale
 • IA-bedrift
 • Tilretteleggingstilskot

Documentation

Note
nb
 • Et avtalesamarbeid som skal skape et arbeidsliv med plass til alle gjennom å forebygge sykefravær og frafall og på denne måten bidra til å auke sysselsetjinga.
nn
 • Eit avtalesamarbeid som skal skape eit arbeidsliv med plass til alle gjennom å førebyggje sjukefråvær og fråfall og på denne måten bidra til å øke sysselsettningen.

Relations

Related
Broader