Innbyggerforslag
Concept

Identifier
https://psi.norge.no/los/ord/innbyggerforslag
Scheme

Labels

Preferred
en
  • Citizen propositions
nb
  • Innbyggerforslag
nn
  • Innbyggjarforslag

Documentation

Note
nb
  • Et forslag som er fremmet av innbyggerne. Kommunestyret eller fylkestinget plikter å behandle et innbyggerforslag dersom minst 2 % av innbyggerne, alternativt 300 i kommunen eller 500 i fylket, står bak forslaget.
nn
  • Eit forslag som er fremja av innbyggjarane. Kommunestyre eller fylkesting pliktar å ta stilling til framlegg som gjeld arbeidet deira dersom minst 2 % av innbyggjarane, alternativt 300 i kommunen eller 500 i fylket, står bak framlegget.

Relations

Broader