Innsynsrett
Concept

Identifier
https://psi.norge.no/los/ord/innsynsrett
Scheme

Labels

Preferred
en
 • Right of access to information
nb
 • Innsynsrett
nn
 • Innsynsrett
Hidden
nb
 • Innsyn
   nn
   • Innsyn

     Documentation

     Note
     nb
     • Rett til innsyn og informasjon om egne personopplysninger for å ta vare på eget personvern. Det kan kreves at feilaktige eller unødvendige opplysninger skal slettes.
     nn
     • Rett til innsyn og informasjon om eigne personopplysningar for å ta vare på eige personvern. Det kan krevjast at urette eller unødvendige opplysningar skal slettast.

     Relations

     Broader