Kommunal bolig
Concept

Identifier
https://psi.norge.no/los/ord/kommunal-bolig
Scheme

Labels

Preferred
en
 • Municipal housing
nb
 • Kommunal bolig
nn
 • Kommunal bustad
Hidden
nb
 • Kommunal leilighet
 • Kommunal utleiebolig
 • Midlertidig bolig
 • Midlertidig husvære
  nn
  • Kommunal leilegheit
  • Kommunal utleigebustad
  • Mellombels bustad
  • Mellombels husvære

   Documentation

   Note
   nb
   • Bolig eid av kommunen som brukes til å leie ut bolig til de med økonomiske problemer.
   nn
   • Bustad ått av kommunen som blir brukt til å leige ut bustad til dei med økonomiske problem.

   Relations

   Broader