Krisesenter
Concept

Identifier
https://psi.norge.no/los/ord/krisesenter
Scheme

Labels

Preferred
en
  • Shelter
nb
  • Krisesenter
nn
  • Krisesenter

Documentation

Note
nb
  • Et trygt, midlertidig botilbud, informasjon om rettigheter, råd og veiledning, formidling til hjelpeinstanser for kvinner, menn og barn som er utsatt for vold eller trusler i nære relasjoner.
nn
  • Eit trygt, mellombels butilbod, informasjon om rettar, råd og rettleiing, formidling til hjelpeinstansar for kvinner, menn og barn som er utsett for vald eller truslar i nære relasjonar.

Relations

Broader