Langvarige helsetjenester
Concept

Identifier
https://psi.norge.no/los/ord/langvarige-helsetjenester
Scheme

Labels

Preferred
en
  • Long term health services
nb
  • Langvarige helsetjenester
nn
  • Langvarige helsetenester

Documentation

Note
nb
  • Enkelte har behov for tjenester innenfor forskjellige områder. Eksempler er tjenester innenfor habilitering og rehabilitering, individuell plan og andre tverrfaglige eller koordinerte tjenester.
nn
  • Somme har behov for tenester innanfor forskjellige område. Eksempel er tenester innanfor habilitering og rehabilitering, individuell plan og andre tverrfaglege eller koordinerte tenester.

Relations

Related
Broader