Leieforhold
Concept

Identifier
https://psi.norge.no/los/ord/leieforhold
Scheme

Labels

Preferred
en
 • Rent conditions
nb
 • Leieforhold
nn
 • Leigeforhold
Hidden
nb
 • Framleie
 • Husleie
 • Husleiekontrakt
nn
 • Framleige
 • Husleige
 • Husleigekontrakt

Documentation

Note
nb
 • Avtaler om bruksrett til husrom mot vederlag.
nn
 • Avtalar om bruksrett til husrom mot vederlag.

Relations

Broader