Lekeplass
Concept

Identifier
https://psi.norge.no/los/ord/lekeplass
Scheme

Labels

Preferred
en
  • Playground
nb
  • Lekeplass
nn
  • Leikeplass

Documentation

Note
nb
  • Ein avgrensa stad utandørs som er lagt til rette for at barn kan leike.
nn
  • Et avgrenset sted utendørs som er tilrettelagt for at barn kan leke.

Relations

Broader